Skip to main content

Rouwkost Zorgprofessional

Marieke Bootsma

Ik heet Marieke Bootsma – Kamp. In het verleden werkte ik als verpleegkundige op de verloskunde en als leerkracht op een basisschool. Ook werkte ik als beleidsmedewerker Mijnbouw in de Tweede Kamer. Daar hield ik me voornamelijk bezig met de gaswinningsellende in Groningen. Deze ervaringen hebben mij doen inzien dat rouwbegeleiding voor kinderen en jongeren noodzakelijk is.

Founder & Personal Trainer

Informatie over Mariekesmood

Het verlies van een broer(tje) of zus(je) heeft enorme impact op het leven van iedereen. Met hen heb je na je ouders, het langst een relatie. Voor kinderen en jongeren is deze impact niet minder.  Ook wanneer er een broer of zus dood is gegaan voordat jezelf geboren bent, blijft deze aanwezig in een gezin.

“Rouw is geen ziekte. Het is een gezonde reactie op een verlies.”
Verdriet en rouw horen bij het leven. Het hoort bij liefde. Want verlies van iets of iemand waarvan je houdt, leidt tot rouwen. Kinderen en jongeren rouwen ook, maar wel op een andere manier.

Ik begeleid kinderen en jongeren met rouw, individueel of in steungroepen. Door kennis over het rouwproces te geven, gevoelens te doorleven en te kijken naar hoe het verder gaat, help ik ze hun verlies niet los te laten, maar anders vast te houden.