Skip to main content

Over Rouwkost

Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist

Stichting Rouwkost ondersteunt ouders in hun rouw na het verlies van een kind. Uit ervaring weten we dat het rouwproces hiervan enorm ruw, pijnlijk en eenzaam kan zijn. Daarom zijn we er om ouders te ondersteunen.

Samen betrokken

Rouwkost helpt, bemoedigt en ondersteunt

Dit doen we door verschillende vormen van ondersteuning:

  1. praktische,
  2. emotionele en
  3. geestelijke ondersteuning.

Hierbij richten we ons op ouders van kinderen die zijn overleden door een miskraam, stilgeboorte, overlijden tijdens de geboorte of op jonge leeftijd. We hebben specifieke aandacht voor zowel de pappa als de mamma.

We ondersteunen in het omgegaan met het verlies om overleden kind(eren). Soms heel praktisch, vaker in de periode na de eerste weken.

We helpen rondom vragen als Wat gebeurde er? Welke invloed heeft rouw op jouw eigen leven, emoties, huwelijk, gezinsleven en de omgeving? Waar loop je in het dagelijks leven en op het werk tegenaan?

Ons verlangen

Ouders ondersteunen in hun rouwproces

Elke ouder heeft recht op ondersteuning na het verlies van hun kind(eren). In een periode van rouw is het fijn als er een luisterend oor is en er praktische hulp geboden wordt. Stichting Rouwkost is er voor ouders om hen hierin te ondersteunen.