Skip to main content

Stichting Rouwkost ondersteunen

Door ons te ondersteunen met een gift, help je ons om datgene mogelijk te maken waarom we als stichting bestaan; ouders ondersteunen na het verlies van hun kind(eren).

Stichting Rouwkost beschikt over de ANBI erkenning, dus al je giften zijn belasting
aftrekbaar.

Maandelijks ondersteunen? Wordt Vriend van Rouwkost en ontvang daarmee o.a. gratis toegang tot diverse evenementen en materialen. Vul dan het Vriendenformulier in.

Een donatie kun je overmaken naar het volgende rekeningnummer:Ā 

NL28 RABO 0318 5934 32

ten name van Stichting Rouwkost