Skip to main content

Minderjarige kinderen

In dit kennisbankitem willen we antwoord geven op een aantal situaties die ouders kunnen tegenkomen na het verlies van een kind. Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die ouders kunnen meemaken, ongeacht de doodsoorzaak. Of het nu gaat om ziekte, een ongeval, zelfgekozen dood, of andere redenen, het verdriet is diep en langdurig. Het doorstaan van zo’n verlies vraagt om immense emotionele kracht en steun van de omgeving.

Het is belangrijk om te erkennen dat elke doodsoorzaak unieke uitdagingen met zich meebrengt voor ouders en hun families. Het begrijpen van een ziekte en het proces van rouw na een langdurige ziekte kan anders zijn dan het omgaan met de plotse shock van een tragisch ongeval. Evenzo brengt het verlies door zelfgekozen dood complexe emoties en vragen met zich mee.

Dit proces van rouw en verwerking vereist veel zorg, compassie en ondersteuning. In dit artikel willen we specifieke antwoorden en begeleiding bieden voor verschillende situaties die ouders en hun families kunnen tegenkomen na het verlies van een kind, met als doel hen te helpen bij het vinden van troost, begrip en begeleiding in deze moeilijke tijd.

Hoe betrek ik de school bij het het overlijden van mijn kind?

Het betrekken van de school bij het overlijden van je kind is belangrijk om ervoor te zorgen dat de school een ondersteunende en respectvolle plek blijft voor jou en je gezin. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om de school hierbij te betrekken:

1. Informeer de schoolleiding

 • Neem contact op: Bel, mail, of maak een afspraak met de directeur of een andere schoolleider.
 • Deel de basisinformatie: Laat hen weten wat er is gebeurd, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen.

2. Praat met de leraren

 • Informeer de leerkrachten: Laat de leraren van je kind weten wat er is gebeurd, zodat zij de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen en jullie als familie.
 • Bespreek specifieke behoeften: Als er broers of zussen op dezelfde school zitten, bespreek hoe de school hen het beste kan ondersteunen in deze periode.

3. Vraag om steunmaatregelen

 • Rouwprotocol: Informeer of de school een beleid heeft voor ondersteuning na een verlies.
 • Herdenking organiseren: Bespreek de mogelijkheid voor een herdenkingsdienst of een moment van stilte op school.
 • Counselingdiensten: Vraag of de school counseling of rouwbegeleiding kan aanbieden aan leerlingen en eventueel aan jullie als gezin.
 • Aanwezigheid bij de uitvaart: Stem af of leraren of klasgenoten op de uitvaart aanwezig mogen zijn.

4. Betrek de klasgenoten

 • Informeer de klasgenoten: Stel voor om een brief te sturen of een bijeenkomst te houden waarin het overlijden wordt besproken.
 • Vraag om medeleven: Moedig de school aan om leerlingen te ondersteunen bij het tonen van medeleven, bijvoorbeeld door condoleancekaarten te sturen.

5. Blijf in contact

 • Houd de school op de hoogte: Laat de school weten hoe het met jullie gaat en of er specifieke behoeften zijn.
 • Regelmatige check-ins: Vraag de school om regelmatig contact met jullie te houden om te zien hoe ze verder kunnen helpen.

6. Organiseer een herdenkingsactiviteit

 • Blijvende herinnering: Creëer iets blijvends, zoals een gedenkplaat, een plant of een boek in de bibliotheek ter ere van je kind.
 • Betrek de schoolgemeenschap: Vraag om medewerking en betrokkenheid bij het organiseren van een herdenkingsevenement of -activiteit.

Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de school een ondersteunende plek blijft, niet alleen voor jullie gezin, maar ook voor andere leerlingen die het verlies van hun vriend of vriendin verwerken. Het betrekken van de school kan helpen om een gevoel van gemeenschap en steun te creëren tijdens deze moeilijke tijd.

Hoe betrek ik vrienden bij het overlijden van mijn kind?

Het is belangrijk om de vrienden van je overleden kind bij het verlies te betrekken, omdat dit kan helpen bij hun rouwproces en hen een gevoel van verbondenheid en steun kan bieden. Hier zijn enkele manieren waarop je dat kunt doen:

 1. Informeer de vrienden
  • Neem persoonlijk contact op met de beste vrienden van je kind om hen direct op de hoogte te stellen.
  • Plaats een bericht op sociale media om een bredere groep vrienden te informeren over de uitvaartdetails.
 2. Organiseer een bijeenkomst
  • Nodig de vrienden uit voor een informele herdenkingsbijeenkomst bij jou thuis of op een passende locatie waar herinneringen gedeeld kunnen worden.
  • Bespreek met de school of er een moment van stilte of een herdenkingsdienst georganiseerd kan worden.
 3. Betrek hen bij de uitvaart
  • Vraag vrienden of ze kunnen helpen bij de organisatie van de uitvaart of herdenkingsdienst, zoals het spelen van muziek, het houden van een toespraak, of het verzamelen van foto’s en video’s.
  • Geef vrienden een rol tijdens de uitvaartceremonie, zoals het dragen van de kist of het delen van persoonlijke herinneringen.
 4. Blijvende herinnering
  • Start een project ter ere van je kind waar vrienden aan kunnen bijdragen, zoals het planten van een boom of het opzetten van een studiefonds.
  • Overweeg het creëren van een fysieke gedenkplek, zoals een bankje in een park of een gedenksteen, waar vrienden kunnen samenkomen om je kind te herdenken.
 5. Blijf in contact
  • Houd contact met de vrienden van je kind en check regelmatig hoe het met hen gaat. Rouw kan zwaar zijn en het is belangrijk dat ze zich gesteund voelen.
  • Organiseer bijeenkomsten waar vrienden samen kunnen komen om herinneringen aan je kind te delen en elkaar te steunen.
  • Maak een sociale WhatsApp groep aan waar vrienden verhalen, foto’s en gedachten kunnen delen over je kind.
 6. Moedig professionele hulp aan
  • Moedig vrienden aan om professionele hulp te zoeken als ze het moeilijk hebben met het verwerken van hun verlies. Schoolcounselors of externe therapeuten kunnen hierbij helpen.

Door deze stappen te volgen, kun je de vrienden van je kind helpen om samen het verlies te verwerken en hun rouwproces te ondersteunen. Het biedt hen de kans om hun verdriet te delen, herinneringen levend te houden en elkaar te steunen tijdens deze moeilijke tijd.

Digitaal nalatenschap

Mogelijk zijn er verzekeringen, abonnementen of lidmaatschappen die na het overlijden van je kind opgezegd moeten worden. Als je kind al wat ouder was, kan het ook zijn dat er digitale accounts zijn die moeten worden opgezegd. Ook was je kind wellicht actief op sociale media. We spreken over de digitale nalatenschap van je kind: bij jonge kinderen speelt dit vaak nog niet zo op de voorgrond, maar oudere kinderen zijn steeds meer online aanwezig. 

 • Begin met het identificeren van alle digitale accounts van je kind. Bijvoorbeeld emailadressen, online bankieren, streamingsdiensten en websites. Denk ook aan sociale media zoals Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok, X, Snapchat en LinkedIn. Je kunt de apparaten, zoals de telefoon en computer, van je kind raadplegen. Ook kun je denken aan cloudopslag of een externe harde schijf. 
 • Als je toegang wilt krijgen tot de accounts van je kind, heb je de inloggegevens nodig. Misschien weet je de inloggegevens doordat jullie dit eens besproken hebben. Als dit niet het geval is, kun je de gegevens proberen te verzamelen door te kijken of deze zijn opgeslagen in de notities op de telefoon, op de computer of in een boekje of schriftje.
 • Veel digitale platformen hebben een procedure om het overlijden van de gebruiker te melden. Dit kan bijvoorbeeld door contact op te nemen met de klantenservice of door een formulier in te vullen. Je kunt dan kiezen of je het account wilt laten omzetten naar een herdenkingspagina of wilt verwijderen.
 • Sommige nabestaanden vinden het fijn om het account een herdenkingsstatus te geven. Op het profiel van je kind komt dan ‘ter nagedachtenis van’ te staan. Het account blijft verder intact en toegankelijk, waardoor je nog steeds alle berichten, foto’s en reacties kunt bekijken. Je kunt het account ook actief als herdenkingspagina blijven gebruiken, door nog zelf berichten en foto’s te delen. Ook kan het soms fijn zijn om via de herdenkingspagina nog contact te kunnen houden met de online connecties van je kind. 
 • Wil je het sociale media-profiel verwijderen? Denk er dan aan om een back-up te maken van foto’s, video’s, teksten en andere waardevolle herinneringen.
 • Misschien vind je het lastig om de digitale nalatenschap van je kind te beheren. Je kunt hulp in je omgeving vragen, of ervoor kiezen om professionele ondersteuning in te schakelen, bijvoorbeeld een bedrijf in digitale nazorg. 

De accounts van je kind kunnen nog jaren actief blijven als je er niet mee aan de slag gaat. Zo kunnen meldingen worden verzonden op de verjaardag van je kind of kan het account verschijnen in zoekopdrachten. Het is goed om erover na te denken en met dierbaren te bespreken hoe jullie na het overlijden van je kind zijn of haar digitale nalatenschap willen vormgeven.

Wanneer de politie in beeld is

De NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak) is een wettelijke procedure in Nederland die wordt toegepast bij plotseling en onverwacht overlijden van minderjarigen en jongvolwassenen tot 18 jaar. De procedure is bedoeld om de exacte doodsoorzaak vast te stellen door middel van een diepgaand onderzoek, inclusief een uitgebreide medische analyse, autopsie en eventueel toxicologisch onderzoek.

Belangrijke aspecten van de NODO-procedure zijn:

 1. Melding: Na een plotseling overlijden van een minderjarige of jongvolwassene wordt er door een arts melding gedaan bij de gemeentelijke lijkschouwer.
 2. Onderzoek: Er wordt een uitgebreid onderzoek gestart naar de doodsoorzaak door een multidisciplinair team van specialisten, waaronder pathologen, kinderartsen, forensisch artsen en toxicologen.
 3. Autopsie: De overledene wordt onderzocht door middel van een autopsie (lijkschouw) om nauwkeurig vast te stellen wat de oorzaak van overlijden is geweest.
 4. Rapportage: Na afronding van het onderzoek wordt er een rapport opgesteld waarin de bevindingen en conclusies over de doodsoorzaak worden vastgelegd.
 5. Onafhankelijke commissie: Een onafhankelijke commissie beoordeelt het rapport en adviseert de burgemeester over verdere stappen, zoals het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begraving.

De NODO-procedure is opgezet om transparantie en duidelijkheid te bieden bij onverwachte sterfgevallen van jonge mensen. Het doel is om onduidelijkheden rondom de doodsoorzaak weg te nemen en ouders en nabestaanden helderheid te verschaffen in een emotioneel moeilijke tijd.

Het doorlopen van de NODO-procedure kan voor ouders van een overleden kind een bijzonder zware ervaring zijn. Het is een periode waarin ze niet alleen geconfronteerd worden met het plotselinge verlies van hun  kind, maar ook met een diepgaand onderzoek naar de doodsoorzaak. Dit kan emotioneel uitputtend en belastend zijn, omdat ouders geconfronteerd worden met medische details en onderzoeken die hen herinneren aan het verlies en mogelijk aan de omstandigheden van het overlijden.

Het proces van wachten op de resultaten van het onderzoek en de autopsie kan ook bijdragen aan de emotionele belasting, omdat ouders verlangen naar antwoorden terwijl ze rouwen om het verlies van hun kind. Daarnaast kan de onzekerheid over de uitkomst van het onderzoek en de mogelijke juridische en administratieve procedures extra stress veroorzaken.

Verder leven na een zorgintensieve periode

Verder leven na een zorgintensieve periode na het overlijden van je kind is een uitdaging die diep ingrijpt in je leven. Het vraagt om tijd, geduld en de moed om stap voor stap weer verbinding te maken met het leven om je heen. Het is heel normaal als je even niet weet hoe je je leven weer nuttige invulling moet geven na zo’n ingrijpend verlies.

Het betekent ook het koesteren van mooie herinneringen aan je kind, het vinden van steun bij dierbaren en professionele hulp als dat nodig is. Het pad naar herstel is uniek voor iedereen, maar met tijd kan er ruimte komen voor nieuwe hoop en veerkracht. Geef jezelf de tijd om te rouwen en om stapje voor stapje weer betekenis te vinden in het leven.

Traumatisch overlijden

Het plotselinge of traumatische overlijden van je kind is een hartverscheurende ervaring die diepe emotionele wonden achterlaat. Het nieuws komt vaak als een schok en laat ouders en hun families vaak verdoofd achter, worstelend met intense gevoelens van verdriet, ongeloof en soms zelfs schuldgevoelens. Het gemis van een kind onder deze omstandigheden kan allesomvattend zijn, waarbij ouders geconfronteerd worden met het ondenkbare verlies van een toekomst die ze zich hadden voorgesteld.

Deze vorm van verlies kan gepaard gaan met vele vragen en twijfels, waarbij ouders proberen te begrijpen wat er is gebeurd en waarom. Het rouwproces na een plotseling of traumatisch overlijden is vaak complex en vraagt om geduld, compassie en begrip, zowel voor zichzelf als van anderen. Het vinden van steun bij dierbaren, professionele hulpverleners en lotgenoten kan cruciaal zijn bij het navigeren door deze moeilijke periode.

Het is belangrijk om te erkennen dat rouwen om een plotseling verlies tijd nodig heeft en dat iedereen hier op zijn eigen manier doorheen gaat. Het delen van herinneringen aan je kind en het zoeken naar manieren om zijn of haar leven te eren kunnen helpen bij het vinden van troost en het opbouwen van veerkracht in de nasleep van dit tragische verlies.

Hoe gaat autopsie in zijn werk?

Een autopsie bij een overleden kind gaat in grote lijnen hetzelfde als bij volwassenen, maar met extra aandacht voor de leeftijd en fysieke kenmerken van het kind. Hier is hoe het in zijn werk gaat:

Voorafgaand aan de autopsie wordt toestemming gevraagd aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het kind. In sommige gevallen is een autopsie wettelijk verplicht, zoals bij de NODO-procedure in Nederland. De patholoog krijgt informatie over de medische geschiedenis van het kind, de omstandigheden rondom het overlijden en eventuele symptomen of ziektes die het kind had. Het lichaam van het kind wordt geïdentificeerd om zeker te stellen dat het correcte kind wordt onderzocht.

De patholoog begint met een uitwendig onderzoek van het lichaam van het kind, waarbij uiterlijke kenmerken, verwondingen of afwijkingen worden geobserveerd en vastgelegd. Vervolgens wordt het lichaam van het kind geopend door middel van een incisie op de borstkas en buik, vaak Y-vormig, om toegang te krijgen tot de organen.

De organen worden zorgvuldig geïnspecteerd en verwijderd voor verdere analyse. Bij kinderen worden de organen specifiek beoordeeld op ontwikkelingsgerelateerde afwijkingen of ziektes. Kleine stukjes weefsel worden genomen van verschillende organen voor microscopisch onderzoek, wat kan helpen bij het vaststellen van specifieke ziektes of aandoeningen die hebben bijgedragen aan het overlijden. Indien nodig wordt ook de schedel geopend en worden de hersenen onderzocht.

Na afronding van de autopsie stelt de patholoog een gedetailleerd rapport op met de bevindingen, waarin de belangrijkste observaties en conclusies over de doodsoorzaak worden vastgelegd. De resultaten van de autopsie worden vervolgens besproken met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van het kind, met begrip voor de emotionele belasting die deze informatie met zich meebrengt.

Een autopsie bij een overleden kind is een zorgvuldig proces dat ouders en medische professionals voorziet van belangrijke informatie over de doodsoorzaak, met als doel helderheid te verschaffen en eventuele onzekerheden weg te nemen rondom het overlijden van het kind.

Hoe gaat orgaandonatie bij kinderen in zijn werking?

Orgaandonatie bij kinderen is een complex proces dat zorgvuldig wordt uitgevoerd om zowel het leven van het kind als de wensen van de familie te respecteren. Eerst wordt vastgesteld of het kind hersendood is, wat betekent dat er geen hersenactiviteit meer is, of in sommige gevallen na een onherstelbaar falen van vitale organen. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers geven toestemming voor donatie, waarna medisch personeel de geschiktheid van organen beoordeelt.

Als de familie instemt, gaat het kind naar de operatiekamer waar chirurgen zorgvuldig de organen en weefsels verwijderen. Deze worden gekoeld en snel naar ontvangers getransporteerd, meestal binnen enkele uren. De transplantatie vindt plaats bij ontvangers die op een wachtlijst staan voor een geschikte donor. Na de operatie ontvangt de ontvanger nauwgezette zorg om het nieuwe orgaan te accepteren en goed te laten functioneren.

Voor ouders is dit een buitengewoon moeilijke tijd, maar hun beslissing kan levens redden en hoop bieden aan anderen in nood. Na orgaandonatie ziet het lichaam van het kind er over het algemeen intact uit. Chirurgen sluiten de incisies zorgvuldig, zodat het lichaam er vredig uitziet, met respect voor de integriteit van het kind en zijn of haar familie.

Het verhaal van Roland & Erica

Kjell, met zijn bijna 16 jaar een prachtige jongen, een verbinder, vrolijk en vol levenslust. Hij genoot ten volste van het samenzijn met anderen. Maar na een avond met vrienden kwam de politie bij de deur van zijn ouders: er is een afschuwelijk auto-ongeluk gebeurd… Eenmaal in het ziekenhuis werd het heel snel duidelijk, Kjell is overleden… In deze video delen Roland & Erica het verhaal van hun lieve zoon Kjell.

Wij zijn er voor je!
Neem contact met ons op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

 • Dit is een voordeel van Rouwkost

 • Dit is een voordeel van Rouwkost

 • Dit is een voordeel van Rouwkost